JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Kategorimeny

Klassningar och standarder


CE-standard

CE  

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts
 

 

Källor: WikipediaSpårsystem

SSF1073  

Normen SSF 1073 omfattar krav på sök- och spårsystem. Avsikten med sök- och spårsystem är att återfinna och säkra objekt som har kommit på avvägar. För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:

  • En systemleverantör
  • Den fysiska utrustningen i objektet ("spårsändare")
  • En installationsorganisation
  • En larmcentral
  • En utryckningsorganisation